Diela sochárky Hany Hutníkovej skúmajú vizuálne aspekty práce s materiálom a priestorom. Jej záujem spočíva v hmote, forme a v jej variabilite v spojitosti s prázdnotou. Intuitívny spôsob práce s objektom, jeho skladanie,a rozkladanie, orezávanie, tvarovanie vytvára dialogické kompozície tvarov, línií, farieb, hmoty a jej opaku – prázdnoty. Výsledkom je snaha zachytiť moment optimálnej súhry všetkých vlastností hmoty v jedinečnú kompozíciu v čase.
Posledné práce prezentované aj na tejto výstave sú dôkazom postupného opúšťania sochárkynych geometrických tendencií. Príklon k organickým tvarom podčiarkuje unikátny spôsob inštalácie objektov do vody.