DNI SLOVENSKÉHO UMENIA V AMSTERDAME/

SLOVAK ART DAYS IN AMSTERDAM/

SADiA 2016

4.- 10. 11. 2016   BADHUISTHEATER, Boerhaaveplein 28, Amsterdam

 

Dni slovenského umenia je výstavný projekt s ročným cyklom, ktorý prináša tvorbu mladých slovenských výtvarných umelcov do galérií európskych metropol. Po prvých dvoch ročníkoch, ktoré prebehli vo Viedni a v Londýne sa pre rok 2016 projekt presunul do Amsterdamu, mesta, ktoré svojou kozmopolitnou a multikultúrnou povahou priam vyzýva ku konfrontácii. Aj keď je hlavným cieľom tohto výstavného cyklu prezentácia aktuálneho výtvarného diania na Slovensku, zároveň treba povedať, že zostavený výber nie je, a ani nemôže byť reprezentatívny po formálnej, obsahovej ani ideovej stránke. Viac než o veľkolepý a reprezentatívny prierez slovenskou výtvarnou scénou ide v projekte o vytváranie vzťahov v rámci spriazneného európskeho priestoru, prezentovanie zaujímavých výtvarných počinov zahraničnému publiku a vytvorenie podmienok pre rozvoj spolupráce umelcov a profesionálov na poli umenia a kultúry.

Oproti ostatným ročníkom, kedy bol výber založený viacmenej na subjektívnych preferenciách autorov a kurátorov projektu sa tento ročník inšpiroval pozíciou Slovenska ako predsedajúcej krajiny Rady EÚ. Slovenské špecifikum, či už  ako reflexia tradícií, ľudového výtvarného odkazu, spracovávanie histórie, ale aj zaznamenávanie aktuálnych reálií, to všetko sa objavuje v tvorbe mnohých súčasných výtvarníkov. Vysporadúvanie sa s národnou identitou sa stalo akýmsi leitmotívom kolekcie diel, kde sa popri silných menách mladej generácie tvorcov prezentujú menej známe osobnosti s potenciálne silným umeleckým programom. Vedľa seba sa tak stretli čerství absolventi s umelcami, ktorí už dokázali zaujať porotu na najprestížnejších domácich umeleckých súťažiach (Maľba roka, Cena Oskara Čepána), či už ako finalisti alebo priamo víťazi.