Titul: Jana Bercelová Gertrude Besken 

Kurátor: Vladimíra Vajsová

Miesto: Koniareň Gallery & Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, M.R.Štefánika 257/65, Trebišov

Vernisáž výstavy: sobota 4. 8. 2018 o 18.00 h 

Výstava potrvá: 4. 8. – 29. 8. 2018                                                                                      

Podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Galéria Koniareň prezentuje výber z veľkoformátových grafík Jany Bercelovej vznikajúcich v posledných troch rokoch, na troch rozličných miestach – Londýn, Brusel a Humenné. Autorka reflektuje tri rozličné prostredia a kontexty, zaznamenáva fragmenty každodennosti, pozastavuje sa pri zhlukoch nesúrodých informácií z médií.

V jej tvorbe sa objavujú spoločensko-politické reflexie, otázka identity, odkazy na nástroje „prežitia“ v ktoromkoľvek mestskom prostredí, ukotvené v pop kultúre a jej rituáloch. Jednotlivé miesta pobytu si spurne určujú vlastné témy. Brusel je poznačený teroristickými útokmi a utečeneckou krízou z roku 2016. Londýn ako „rodisko“ umelkyne nabáda k otázkam veku a identity, vnútorného hľadania inšpirácie a reflektovania vlastného prístupu k umeleckej tvorbe. Najnovšia časť tvorby vznikla v Humennom. Intenzívne zmyslové aj obrazové déjà vu kontrastujú s pocitom znovunachádzania  rodného mesta, osídľovania  „nového“ územia, tak podobnému osídľovaniu neznámej krajiny. Prichádza nová obyvateľka Gertrude Besken.

Prekladové titulky sa v tvorbe Jany Bercelovej stávajú „priestorom“pre hru s jazykmi, fungujú aj ako formálny element,  posúvajú zrozumiteľnosť/nezrozumiteľnosť obrazu v jej videách aj grafikách. Čerň grafickej farby, pozadia titulkov a vypnutej obrazovky je priestorom pre generovanie vlastných obrazov, pojítkom medzi kapitolami príbehu. Kombinácia vyabstrahovaných kľúčových predmetov a zašifrovaných fragmentov ponúka abstrakciu a teda priamočiary vizuálny zážitok, a zároveň možnosť odkrývania intímnej anonymity a nasledovania deja.

Médiom tejto výstavy je grafika (linoryt a linorez). Linoleum bolo donedávna takmer jediným druhom podláh a vymedzovalo priestor bytia a pohybu v panelákoch a školách. Autorka pracuje s už použitým materiálom, netrvá na dokonalosti výtlačkov. Kazy sú integrálnou súčasťou grafík. Jej vlastná váha/energia nahrádza mechaniku lisu. Netradičný prístup k tlači nelimituje veľkosťou formátu a počtom originálnych výtlačkov. Nekonečnosť kombinácii podporuje mobilita matríc a ich rytmické opakovanie, ktoré sa stáva  tvorivým nástrojom, ovplyvňujúcim význam aj emóciu diela.

Jana Bercelová študovala na Slade School of Fine Art (UCL) v Londýne. Venuje sa grafike, videu a performance, vystavovala v Horse Hospital Londýn, FAT RELIC Londýn, Limbo Limbo Londýn, Savoy Centre Glasgow.