Dni slovenského umenia je výstavný projekt s ročným cyklom, ktorý prináša tvorbu mladých slovenských výtvarných umelcov do galérií európskych metropol. Dohoromady 27 autorov reprezentuje široký diapazón výtvarných techník a formálnych, štylistických kategórií. 
Katarína Balúnová, Jarmila Mitríkova & Dávid Demjanovič, Slavomír Durkaj, Martin, Kiman, Juraj Toman, Simona Štulerová, Ján Vasilko, Vladimíra Weiss, Svetlana Fialová, Martin Ševčovič, Peter Valiska Timečko, Marek Halász, Michal Machciník, Ján Zelinka, Viliam Slaminka, Pavol Truben, Jozef Suchoža, Michaela Knížová, Táňa Takáčová, Robo Tappert, Stanislav Piatrik, Michal Murin, Rišo Kitta, Martin Kolčak, Martin Kudla, Adam Slezák, DIG

ACFrOgAp2oDGrGcytBt7DkLOyu42Og48dnt_eB_HojDuPIctlNsAjakWHELGiCGXu5PaPThXBHepGzK6vqQ5CvAdNByZkAkpJYUBkZYi1JSiME2_CHSqkmen3OpLjTE=