Koniareň je alternatívny priestor na podporu tvorby a prezentácie súčasného umenia a kultúry. Cieľom Koniarne je vyplniť medzeru medzi tradičnými inštitúciami a vytvárať podmienky pre prezentáciu súčasného umenia. Prinášame aktuálne trendy na kultúrnu perifériu a sprístupňujeme súčasné umenie širšej verejnosti. Záklaldom sú galerijné aktivity a aktivity v oblasti vizuálnej kultúry, no priestor pre súčasné umenie má ambíciu podporovať rôzne činorodé aktivity vychádzajúce z lokálnych komunít.