Sorry, this entry is only available in Slovak.

Cyklus výstav pod názvom Mladé kone je aktuálne v poradí treťou prehliadkou súčasného umenia v galérii Koniareň, tento-krát však ide o výstavu zameranú na intermédia, digitálne média a počítačové umenie. Koncepcia výstavy sa zameriava na vedúcu osobnosť Michala Murina, ktorý vedie v súčasnosti ateliér Digitálne média na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici a časť študentov v ateliéri Nové média na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Pre výstavný cyklus Mladé kone v Galérii Koniareň v Trebišove sa rozhodol predstaviť prevažne absolventov magisterského, ale aj doktorandského štúdia. Sedem autorov zastupujúcich mladú generáciu spolu s ním predstaví zaujímavý prierez digitálneho umenia v kontexte dvoch vysokých umeleckých škôl na Slovensku. Výstava nesie názov 5. generácia počítačového umenia, čím Murin naznačuje, že na Slovensku existuje už niekoľko generácií – umenia nových médií, nových technológií a že bežný divák sa slova NOVÝ v názve nemusí obávať, pretože už na prelome 60. a 70. rokov existovalo počítačové umenie. Najnovšie technologické možnosti, projektory, dostupnosť senzorov, programátorské schopnosti umožňujú vytvárať mladým výtvarníkom zaujímavé umelecké formy.

2020-07-08T09:36:55+00:00