Untitled-1

Maroš Kontroš – Obrazozverectvo

 

oprava klokanAktuálna výstava čerstvého absolventa košickej Fakulty umení Maroša Kontroša prezentuje maliarsku tvorbu autora za obdobie posledných troch rokov. Kontroš sa venuje výhradne médiu maľby, ktoré prežíva v postmediálnom veku, v tomto prípade aj bez podpory syntetického obrazu. Maliarska rutina obrazovej projekcie je narušená neustálym vrstvením a hľadaním pamäťových stôp segmentálnych príbehov vychádzajúcich z empirickej skúsenosti. Dvojrozmernou priestorovou obmedzenosťou Kontroš vytvára skryté premaľby, ktoré vždy plynú z vlastného rozhodnutia negovať predošlý námet, čím autor prispieva k zámernej dezinterpretácii obsahu smerom k divákovi. Nelineárny proces tvorby komplikuje jednoznačnosť konečnej podoby obrazu, v ktorom Kontroš uplatňuje duálne kódovanie mentálneho stavu v kombinácii s deštrukciou hmoty. Kontrošov spontánny ikonoklazmus spôsobený ničením a vrstvením separátnych obrazov stavia jeho dielo do hraničných polôh medzi expresívnou abstrakciou a figurálnym zobrazením. Výber vystavených prác je selekciou skorších diel predstavujúce psychologické portrétne štúdie, ktoré prekračujú konzervatívnu estetiku vnímania v podobe negácie a transformácie antropomorfných znakov. V ďalšej sérii Kontroš zobrazuje ľudskú figúru v absurdných, miestami tragikomických, situáciách s dôrazom na plošnú štylizáciu.

Maroš Kontroš (1988) absolvoval bakalárske štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre reštaurovania, neskôr pokračoval v magisterskom štúdiu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri súčasného obrazu pod vedením doc. Adama Szentpéteryho. V roku 2015 bol finalistom ceny Maľba roka, ktorú každoročne pripravuje Nadácia VÚB.

Tlačová správa

2021-05-09T09:34:39+00:00