Sorry, this entry is only available in Slovak.

Výstava Artist urbanis spája zdanilo nespojiteľnú tvorbu štyroch umelcov ( Petra Klepcová, Erik Síkora, Simona Štulerová, Martin Tomori), ktorá sa pretína v téme mesta a vzťahu človeka k mestu. V dielach je možné vidieť štyri pohľady na mesto plné nostalgie, minulosti ale aj inovačných zmien a vízie do budúcnosti spracovaných v médiu maľby, videoartu, animácii a live performance.

ACFrOgCkX7sVqfz81HR-II2EpEH-MqBnBZH5XIKrbNMZl96CAP2q4sLwGbssHFdRCnQx9A3fvsSAPv499GUTIYXsmvvzSM5_-XDUC_RHaHg1m-UucRdxS2p1RI7zU3s=
2021-05-09T09:34:38+00:00